CP5

Japan Services

Philippines Services

Cross Straits Services

Thailand Services

Vietnam Services

Indonesia-Straits

Philippines Services
Shanghai - Fuqing - Xiamen - Hong Kong - Shekou - Manila (N) - Manila (S) - Cebu - Cagayan de Oro - Davao - Shanghai
PortArrival DayArrival TimeTransit TimeTerminal
Shanghai
Tue
05:00
0
WGQ IV
Ningbo
Wed
05:00
1
CMICT
Fuqing
Thu
14:00
2
FICT
Xiamen
Fri
10:00
3
XHCT
Hong Kong
Sun
04:00
5
HIT
Shekou
Sun
15:00
5
CCT
Manila North
Wed
17:00
8
MICT
Manila South
Thu
23:00
9
ATI
Cebu
Sun
12:00
12
CIP
Cagayon de Oro
Tue
10:00
14
MCT
Davao
Thu
05:00
16
DICT
Shanghai
Tue
05:00
21
WGQ IV