BMXKCS

Japan Services

Philippines Services

Cross Straits Services

Thailand Services

Vietnam Services

Philippines Services
Dalian – Xingang – Qingdao – Shantou – Yantian – Shekou – Nansha – Hong Kong(HIT) – Manila(North) – Manila(South) – Lianyungang – Qingdao –Nansha – Jakarta – Surabaya – Davao – Shanghai – Dalian
PortArrival DayArrival TimeTransit TimeTerminal
Dalian
Thu
05:00
0
DPCT
Xingang
Fri
13:00
1
TCT
Qingdao
Sun
16:00
3
QQCT
Shantou
Thu
08:00
7
GAO
Yantian
Fri
10:00
8
YICT
Shekou
Sat
04:00
9
CCT
Nansha
Sun
00:00
10
GOCT
Hong Kong
Sun
19:00
10
HIT
Manila North
Wed
04:00
13
MICT
Manila South
Fri
06:00
15
ATI
Lianyungang
Thu
21:00
21
LYG-PSA
Qingdao
Sat
01:00
23
QQCT
Nansha
Wed
14:00
27
GOCT
Jakarta
Tue
06:00
33
JICT
Surabaya
Thu
20:00
35
TPS
Davao
Wed
22:00
41
DICT
Shanghai
Tue
05:00
47
WGQ4
Dalian
Thu
05:00
49
DPCT